Отримана Лєтня школа руского язика

Лєтня школола-Словацка

У орґанизациї Националного совиту Руснацох и його Одбору за образованє, тогорочна Лєтня школа руского язика отримана од 20. по 26. юлий у Попрадзе, у Словацкей Републики.

Отримана Електронска схадзка НС

Отримана Електронска схадзка НС

Национални совит (НС) Руснацох 9. и 10. юлия (до 12 годзин) того року отримал Електронску схадзку, на хторей предложел кандидата до Управного одбору (УО) Дому култури Руски Керестур, дал думанє о штирох кандидатох за членох УО Дому култури Руски Керестур спред локалней самоуправи (Скупштини општини Кула), а предложел и кандидата за члена Надпатраюцого одбору Дому култури Руски Керестур.

Средства за проєкти по конкурсу Роботного цела за младеж НС

На другей порядней схадзки Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, хтора отримана пияток, 12. юния у Вербаше, розподзелєни средства за проєкти хтори сцигли на конкурс Роботного цела. До конца мая, на конкурс за софинансованє проєктох за младих сцигли 16 проєкти, з чого єден прешлїдзени Одбору за образованє, а шицким другим одобрени средства.

Роботне цело за младеж розподзелєло средства по конкурсу

Зоз схадзки Роботного цела за младеж НС у Вербаше

На своєй другей порядней схадзки, хтора пияток, 12. юния отримана у просторийох КПД „Карпати” у Вербаше, Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох розподзелєло средства за проєкти по конкурсу Роботного цела.

Отримани семинар за наших хореоґрафох и танєчнїкох

Учашнїки на семинаре з Миклом Мовнаром и Серґейом Тамашом

На основи Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Закарпатску обласцу України (хторе и на инициятиву Националного совиту Руснацох  подписане у октобре 2013. року), од 9. по 12. юний у просторийох Дому култури Руски Керестур отримана штиродньова фахово-едукативна роботня - семинар за наших хореоґрафох и танєчнїкох.

Предложени мотивацийни мири за уписованє дзецох до руского оддзелєня ОШ у Коцуре

Зоз схадзки Подручней канцелариї НС у Коцуре

У Коцуре, у просторийох Каритасу, вовторок, 9. юния отримана схадзка Подрученей канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох о образованю, односно о спатраню причинох вше меншого уписованя школярох до руских оддзелєньох у коцурскей Школи, а предложени и дзепоєдни конкретни мири за пробованє ришованя того значного проблему за руску заєднїцу. 

Руски проблеми источашнє и заєднїцки

Зоз схадзки Координациї националних совитох у Ковачици

През викенд, 9. и 10. мая, у Ковачици отримана роботна схадзка Координациї националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї.

Отримана преширена схадзка Вивершного одбору НС

З преширеней схадзки Вивершного одбору НС

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе штварток, 7.

Представителє НС о виучованю руского язика у Бикичу

Школа у Бикичу

У Подручним оддзелєню Основней школи „Сримски фронт” у Бикичу стреду, 6. мая отримана схадзка представительох Националного совиту (НС) Руснацох з родичами о виучованю руского язика у тей школи.

Держава и национални совити на истим задатку

З конститутивней схадзки Совиту за национални меншини Влади РС

Под предшеданьом подпредсидательки Влади и министерки державней управи и локалней самоуправи др Кори Удовички, штварток, 29. априла у Беоґрадзе отримана конститутивна схадзка Совиту за национални меншини Влади Републики Сербиї.

Кулска општина потрима програми за националне швето Руснацох

Зоз схадзки у Кабинету предсидательки СО Кула

Кулска општина потрима Централну преславу означованя Националного швета Руснацох, у януаре 2016. року - гварене вовторок, 28. априла на розгварки представительох наших институцийох з чолнїками Општини Кула, отриманей у Кабинету предсидательки Скупштини општини Кула Снежани Мркаич.

У новим законє дефиновац и статус националних совитох

Йовґен Мудри

У орґанизациї Проєкту „Меншински висти” вовторок, 28. априла у Беоґрадзе отримани округли стол о „Ключних виволаньох националних совитох националних меншинох у Сербиї од 2015. по 2020. рок”. У мено Националного совиту (НС) на тим сходзе присуствовал заменїк предсидателя Совиту Йовґен Мудри.

НС орґанизовал семинар за наших просвитних роботнїкох

Учашнїки на семинаре

У вербаским Готелу „Бачка” 18. и 19. априла отримани семинар за наших просвитних роботнїкох з назву „Як звекшац ефикасносц и мотивацию за роботу и ученє - рационално-емоцийни приступ”, хтори орґанизовал Национални совит Руснацох.

Кoнкурс за реализованє младежских проєктох у рускей заєднїци

Кед маш идею як унапредзиц дацо у твоїм краю, як ришиц даяки проблем, витвориц потребу хтору ма твоя заєднїца, лєбо єдноставно обдумаш добри способ на хтори ти и екипа препровадзице шлєбодни час, вец конкурс за младежски проєкти у рускей заєднїци права ствар за тебе!

Будзе явни конкурс за софинансованє активносци младих Руснацох

Зоз схадзки Роботного цела за младеж НС

Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох штварток, 9. априла, у Коцуре отримало першу порядну схадзку на хторей бешедоване о планованих активносцох у тим року и розподзельованю пенєжу за обласци хтори млади планую „покривац“. Попри активносцох хтори буду реализовац члени Роботного цела, одлучене же би ше розписало явни конкурс за софинансованє активносцох за младих.

Pages