Конституоване Роботне цело за науку

Конституоване Роботне цело за науку

Конститутивна схадзка Роботного цела за науку Националного совиту (НС) Руснацох отримана штварток, 19. фебруара у Заводзе за културу войводянских Руснацох, у присустве трох з пейц членох.

Отримана конститутивна схадзка одбору за Информованє

Отримана конститутивна схадзка одбору за Информованє

У Заводзе за културу войводянских Руснацох стреду, 18. фебруара, отримана конститутивна схадзка нового Одбору за информованє Националного совиту (НС)  Руснацох. На схадзки присуствовали 5 зоз седем членох Одбору, хторому и у тим зволаню на чолє новинар „Руского слова” Иван Сабадош.

НС дал согласносц на вибор Хелени Пашо Павлович за директорку Школи

Школа „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре

На електронскей схадзки, хтора тирвала од пондзелку, 9. фебруара по вовторок, 10. фебруара до 12 г., члени Националного совиту Руснацох гласали о даваню согласноци на вибор Хелени Пашо Павлович за директорку Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Конституовани Одбор за културу

З конститутивней схадзки нового Одбору за културу

У просторийох Дому култури Руски Керестур пондзелок, 9, фебруара отримана конститутивна схадзка нового Одбору за културу Националного совиту Руснацох, хторому на чолє членїца НС Ґабриєла Саянкович з Руского Керстура.

Формоване Роботне цело за младеж

З конститутивней схадзки Роботного цела за младеж НС Руснацох

Конститутивна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох отримана всоботу, 7. фебруара, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, а попри урядового конституованя того цела, на дньовим шоре було и прилапйованє Дїловнїку о роботи, Плану роботи и Финансийного плану Роботного цела за 2015. рок.

Перши проєкти нащива ТАД и ПУЛС, та нащиви младих

Делаґациї ПСК и АПВ у Доме култури Руски Керестур

У рамикох тродньовей нащиви делеґациї Пряшовского самоуправного краю (ПСК) Автономней покраїни Войводини (АПВ) пре пораду о конкретизованю Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве АПВ и ПСК подписаного у новембру прешлого року, госци зоз Словацкей и домашнї з АПВ стреду, 4. фебруара, нащивели Руски Керестур, а пред тим були у Бачким Петровцу.

Представителє Делеґациї ЕУ у Сербиї нащивели Национални совит

Лука Бянкони и Ґордана Рацкич Николич (у чолє у НС Руснацох

Початок циклусу розгваркох з представителями националних совитох националних меншинох у Сербиї, представителє Делеґациї Европскей униї (ЕУ) у Сербиї почали праве з руску меншину, односно з нащиву Националному совитом (НС) Руснацох стреду, 4.

Спортски бависка тиж доприноша очуваню идентитету Руснацох

Зоз схадзки Роботного цела за спорт

Под предшедованьом його предсидателя Звонка Салаґа з Дюрдьова, у просторийох Националного совиту (НС) Руснацох штварток, 5. фебруара, отримана конститутивна схадзка Роботного цела за спорт НС, як єдного з нових орґанох Совиту у тим зволаню, понеже Одбор за младеж и спорт з прешлого мандату тераз роздзелєни на два роботни цела.

Приоритет - упис дзецох до предшколских установох по руски

Шицки члени нового Одбору за образованє НС

Пияток, 30. януара, у просторийох КПД „Карпати” у Вербаше отримана конститутивна схадзка Одбору за образованє Националного совиту Руснацох у новим зволаню, на хторей присуствовали шицки члени Одбору (мена членох Одбору у рубрики сайту „Национални совит”).

Конституовани Вивершни одбор, конституованє одборох Совиту по 20. фебруар

Зоз схадзки Вивершного одбору НС

У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох 23. януара отримана конститутивна схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, хтори вибрани на схадзки Совиту 6. децембра прешлого року.

Централна преслава Националного швета Руснацох того року у Вербаше

Национални оркестер и Хор КПД „Карпати”

На сам дзень швета, всоботу, 17. януара, у Вербаше орґанизована Централна преслава Националного швета Руснацох у Сербиї.

Наросли зме з власнима моцами и способносцами. На многая и благая лїта!

Щешлїве Националне швето Руснацох у Сербиї

Национални совит Руснацох шицким сонароднїком у жеми и швеце винчує нєшкайше Националне швето Руснацох у Сербиї. Национални совит швето винчує и з пригодним текстом др Якова Кишюгаса, хтори бул пречитани на централней шветочносци означованя 250-рочнїци приселєня Руснацох на тоти простори у Руским Керестуре 1995. року, прилагодзеним терашньосци:

На соботу, 17. януара, Националне швето Руснацох у Сербиї

Централна шветочносц означованя Националного швета того року у Вербаше

На соботу, 17. януара, Националне швето Руснацох у Сербиї, як здогадованє на дзень кед 1751. року совитнїк царици Мариї Терезиї и администратор Кральовско-державного Бачкого дистрикту у Зомборе Франц Йозеф де Редл, подписал перши урядови документ - Контракт о насельованю 200 руских грекокатолїцких фамелийох на тедишню пусту Вельки Керестур.

Pages