Меновани УО „Руского слова”, Славко Орос за директора Театру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчерайша схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, хтора отримана у Руским Керестуре у Замку у присустве 17 з 19 членох Совиту, була пошвецена кадровим питаньом, та попри гласаня за кандидатох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, гласане и о других управних орґанох у установох хторим НС снователь.
Понеже терашньому пошвидко виходзи мандат, вчера вибрани, односно меновани шейсц зоз дзевец членох Управного одбору (УО) НВУ „Руске слово” спред НС, а трох членох ище скорей вибрали заняти у Установи, цо НС вчера потведзел.
За членох УО „Руского слова” 13 кандидатох предложели Одбор за информованє НС и сами члени Совиту, а з тайним гласаньом до УО вибрани Мирон Сабадош (12 гласи), Наташа Еделински Миколка (11 гласи), Анамария Ранкович (9 гласи), Александер Мудри (10 гласи), Александар Саванович (8 гласи) и др Янко Рамач (8 гласи). Спред занятих, до УО нашей НВУ меновани Татяна Чулум, Микола Цап и Блаженка Хома Цветкович.
На тайним гласаню предложени кандидати за членох УО „Руского слова” Каролина Папуґа достала 7, Йовґен Мудри 4, Ирина Гарди Ковачевич 6, Олена Папуґа 7, Златица Няради 5, др Деян Загорянски 6 и Гелена Бабич 1 глас.
За предсидателя УО НВУ „Руске слово” зоз 16 гласами знова вибрани Мирон Сабадош з Дюрдьова, а за тоту длужносц на вчерайшей схадзки НС ше гласало явно.
До Надпатраюцого одбору „Руского”, з явним гласаньом, зоз 16 позитивнима гласами  меновани Йоаким Голик, Весна Еделински и Иван Сабадош (спред занятих), котри и дотераз були члени НО.
За директора Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя” НС вчера зоз 16 гласами „за” меновал Славка Ороса з Руского Керестура, а на предлог УО РНТ после оконченого явного конкурсу, на хторим Орос бул и єдини кандидат.
Пред гласаньом о директорови, Славко Орос розришени з членства у УО РНТ и место нього єдногласно меновани Владимир Варґа з Руского Керестура, а до УО Театру, тиж єдногласно, „врацена” Таня Арва Планчак, котра дотераз окончовала длужносц директора РНТ.
НС Руснацох вчера дал позитивне думанє за обидвоїх кандидатох за одвичательного редактора Редакциї на руским язику Трецей програми радия РТВ Татяну Беук Латяк и Владимира Римара, а редактора вибера УО РТВ. До Совиту за медзинационални одношеня Општини Бачка Тополя спред НС Руснацох менована Татяна Дудаш з Нового Орахова.
НС вчера єдногласно, лєбо з векшину гласох, потведзел 9 скорейши одлуки Вивершного одбору Совиту, а на концу схадзки предсидатель НС Славко Рац вчера у мено Совиту и Руснацох Меланиї Римаровей повинчовал на доставаню награди Змайових дзецинских бавискох.