Вигласани кандидати за Управни одбор Заводу, за предсидателя предложени Миломир Шайтош

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит (НС) Руснацох на вчерайшей схадзки у Руским Керестуре з тайним гласаньом вигласал 12 кандидатох за членох нового Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), спомедзи котрих соснователь Заводу, Покраїнска влада, пошвидко менує дзевец членох УО Заводу.
На вчерайшей схадзки у Руским Керестуре присуствовали 17 з 19 членох НС, а за 12 кандидатох за УО ЗКВР ше гласало спомедзи 14 предложених, котрих предложели Вивершни одбор НС и члени Совиту, после першого, нєудатного електронского гласаня за членох УО ЗКВР прешлого мешаца.
До УО ЗКВР НС Руснацох Покраїнскей влади предложи Миломира Шайтоша з Нового Саду (11 гласи), Наташу Макаї Мудрох з Нового Саду (12 гласи), Саню Тиркайло зоз Шиду (9 гласи), Борислава Сакача з Нового Саду (12 гласи), Миряну Дєкич з Нового Саду (15 гласи), Ґабриєлу Саянкович з Руского Керестура (14 гласи), Мирослава Чакана з Дюрдьова (16 гласи), Далибора Болдиша зоз Шиду (13 гласи), Весну Раґаї Цап з Коцура (14 гласи), др Йоакима Стрибера з Беоґраду (13 гласи),  Зденка Лазора зоз Шиду (11 гласи) и академика др Юлияня Тамаша з Вербасу (9 гласи). Двойо предложени кандидати – Моника Гарди з Коцура на тайним гласаню достала 8, а др Деян Загорянски з Вербасу 6 гласи, та з тим нє буду прдложени за кандидатох за членох УО Заводу.
Спомедзи двох предложених кандидатох за предсидсидателя УО ЗКВР – Миломира Шайтоша и др Юлияна Тамаша – з тайним гласаньом одлучене же Покраїнскей влади будзе предложене же би на тоту длужносц меновала Миломира Шайтоша, котри достал 11, а др Юлиян Тамаш 5 гласи, а на тим гласаню єден лїсток бул нєважаци.
Як пред гласаньом гварел предсидатель НС Славко Рац, шицки 14 предложени кандидати дали писмену согласносц за свойо кандидованє, як и же пред тоту схадзку Совиту окончени розгварки з представительом соснователя, односно у Покраїнским секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, так же, як гварел Рац, тоти предкладаня кандидатох усоглашени и зоз другим сосновательом и главним финансиєром Заводу.
Тиж так, пред вияшньованьом о кандидатох, Рац членох Совиту поволал же би прилапели реалносц после прешлорочней пременки власци и, як гварел – з хтору бизме мали буц кооперативни, насампредз у интересу нашей рускей заєднїци и витворйованя за нас значних и инвестицийних проєктох.  
Мена 12 кандидатох за членох УО ЗКВР буду прешлїдзени до Покраїнскей влади, же би спомедзи нїх вибрала 9 членох и меновала предсидателя.
Як дознава Рутенпрес, початком того тижня за окончователя длужносци директора ЗКВР, на основи скорейшого предлогу НС Руснацох, менована Анамария Ранкович, котра би тоту длужносц мала превжац початком идуцого тижня.