Прилапени остатнї звити и плани актуалного зволаня НС Руснацох

НОВИ САД – Схадзка Националного совиту рускей националней меншини, 13. по шоре, отримана стреду, 21. марца, у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

 

Основа схадзки було розпатранє и прилапйованє звитох и планох целох знука Националного совиту Руснацох (НСР), як и установох котрим вон снователь, а то Завод за културу войдянских Руснацох, Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя“.

 

Предсидатель Славко Рац визначел же найвекши здобутки НСР у прешлим року бул початок обнови найстаршей рускей хижи у Руским Керестуре, отверанє Руского дому у Коцуре и снованє Фондациї „Fundatio Ruthenorum”, прейґ хторей ше, як наглашене у звиту, будзе тирвацо охранєни маєтково-правни интерес рускей заєднїци. 

 

На схадзки принєшене и заключенє же од шлїдуюцого зволаня НСР окреме будзе розпатрац и поєдинєчни звити його одборох, пододборох и роботних целох, з оглядом же 2018. року по закону плановани порядни виберанки за национални совити националних меншинох у Сербиї.

 

За члена Управного одбору РНТ „Петро Ризнич Дядя“, на место упокоєного Михайла Зазуляка, меновани Александер Мудри.

 

Дате и думанє о вецей предлогох, медзи котрима и о даваню назвох улїцох на териториї Городу Нови Сад, Кули и у Шидзе. По тим Предлогу, у Руменки єдна улїца будзе ношиц мено архитекти, проєктанта и урбанисти Павла Жилника.

 

Под точку рижне бешедоване и о селєню Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”, дзе заключене же ше тото зроби док Покраїна за тоти потреби видвої нєобходни обецани средства.