З Конкурсом потримовка манифестацийом

РУСКИ КЕРЕСТУР − Вчера у Руским Керестуре отримана схадзка Одбору за културу Националного совиту Руснацох (НСР) на котрей ше присутни седем з тринац членох, медзи иншим, догварели о способе на котри розподзеля средства у 2018. року.

 

Одбор за културу по Финансийним плану за 2018. рок розполага зоз милион 853 тисячи и 300 динарами, од котрих директно видвої 250 000 за Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”, 300 000 за Завод за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) и 53 300 за одход єдного културно-уметнїцкого дружтва до Петровцох и Миклошевцох на фестивал. Остаток средствох, милион и 250 тисячи динари, розподзеля за руски манифестациї по Конкурсу.

 

Пре дотерашнї проблеми коло нєпорядного прилїву средствох з Покраїни до ЗКВР, того року манифестациї будзе финансовац Одбор за култру НСР, а Завод порядну дїялносц здруженьох и културно-уметнїцких дружтвох. На основи прилапеного Финансийного плану, прилапена и Одлука о розписованю Конкурсу за орґанизованє манифестацийох, по котрей Конкурс будзе отворени по 20. април, а о истим Одбор будзе одлучовац на наиходзацей схадзки.

 

Прилапени и Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох за тот рок, з тим же є ище вше нєподполни алє, як поведзене, нє будзе вельки пременки у одношеню на прешли роки.

 

О ревизиї Звиту о Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци зоз 2017. року бешедовала секретар НСР Таня Арва Планчак котра визначела же дзепоєдни хаснователє тих средствох нє оправдали трошки на адекватни способ, та же иснує можлївосц врацаня достатих средствох.

 

Одбор бул єдногласни и по питаню предкладаня за розподзельованє средствох по Конкурсу Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, по котрим би мали буц розподзелєни милион 110 тисячи динари, а лєм єден спомедзи проєктох нє сполнює условия Конкурсу.

 

Догварене же за рочни награди Заводу за културу Войводини, у трох катеґорийох предложа Меланию Римар, Миряну Дєкич и Дюру Латяка. Ище вше нє знаю кого предложиц за награду у катеґориї младого творчого уметнїка до 35 рокох, та поволали руску явносц же би дали свойо предкладаня.

 

По законченю планованого дньового шора, под точку рижне дотхнута тема Централней преслави националного дня Руснацох и можлївосци пременкох у єй концепту. Спатраюци вецей аспекти, насампредз финансийни, догварене же на идуцей схадзки о тим будзе розправа у окремней точки дньового шора.