Випитац як ше розподзелюю средства наменєни локалним медийом

НОВИ САД – Пияток, 20. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох, котру водзела предсидателька того цела Єлена Перкович.

 

Прилапени финансийни план Одбору за 2018. рок, за котри предвидзене 200 тисячи динари. Од того, 50 тисячи додзелєне за отримованє на рочним уровню веб-сайту Националного совиту Руснацох. Плановане купиц и штири гард-диски векшого капацитету за потреби руских редакцийох, односно два диски до РТВ-у (до радия и телевизиї) и два до „Руского слова”, до Нового Саду и до дописовательства у Руским Керестуре.

 

Одбор за информованє дал думанє о проєктох котри сцигли на явни конкурс за средства зоз буджету Городу Нового Саду и конкурс Министерства за културу и информованє Републики Сербиї.

 

Одбор потримал векшину предложених проєктох, алє нє потримал два за младежски емисиї по руски котри послани зоз Кули, пре „технїчно-бирократски нєдостатки у апликациї”.

 

На схадзки бешедоване о нєобходносци за конкурованє медийох по руски за средства зоз републичного Буджетного фонду за медиї на язикох националних меншинох.

 

Тиж так, Одбор за информованє ма у плану у 2018. року, до конца свойого мандату, випитац як функционує проєктне финансованє локалних медийох котри маю змисти по руски, а котри ше финансую зоз општинских средствох.