Акцийна ґрупа за обласц образованя, розришени Управни одбор Заводу за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бешедуюци о плану роботи за тот рок, Национални совит (НС) Руснацох вчера, 7. марца, на своей схадзки у Руским Керестуре заключел же би Одбор за образованє НС основал Акцийну роботну ґрупу за премосцованє препреченьох за приход школярох зоз Закарпатскей обласци України на школованє до Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Заєднїцка схадзка Одбору за културу НС и Управного одбору ЗКВР

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 18. фебруара, у Руским Керестуре отримана заєднїцка схадзка Одбора за културу Националного совиту (НС) Руснацох и Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), на хторей бешедоване о финансованю и фаховей помоци нашим КУД, фестивалом и манифестацийом, а почала и розправа о новим концепту означованя Националного швета Руснацох у Сербиї.

Схадзка Роботного цела за младеж

НОВИ САД – Вчера, 17. фебруара, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, под предшедованьом його предсидателя Сашу Сабадоша, отримана седма порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох.

Отримана дзешата Централна преслава Националого швета Руснацох у Сербиї

Всоботу, 14. януара вечар отримана Шветочна академия на Централней шветочносци з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї, хторей того року домашнї бул Бикич Дол.

 

Означованя националного швета у подручних канцеларийох

Спрам послатих информацийох до канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре, 17. януар – националне швето Руснацох у Сербиї у подручних канцеларийох НС, односно у наших местох, будзе означене од нєшка, та по вовторок.
Националне швето Руснацох у Вербаше будзе означене нєшка, 13. януара на 19 г., а у Коцуре на пондзелок, 16. януара, на 18 годзин.

Отримана схадзка Роботного цела за младеж НС

Млади

Пияток, 9. децембра, у Руским доме у Шидзе отримана шеста порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) рускей националней меншини, на хторей прилапени План роботи Роботного цела за 2017.

Координация будзе провадзиц запровадзованє Акцийного плану за национални меншини

Координация

На схадзки Координациї националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї, хтора 30. новембра отримана у Ковачици под предшедованьом предшедуюцого Координациї др Сулеймана Уґлянина, предсидателя НС Бошнякох, присуствовали представителє штернац з двацец єдного НС-у, а спред НС Руснацох на схадзки присуствовала секретар Совиту Таня Арва Планчак.

Отримана дзевята порядна схадзка Националного совиту Руснацох

У Руским Керестуре вчера, 3. новембра, отримана порядна, дзевята схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, на хторей прилапени ребаланс буджету Совиту за тот рок, а дати и позитивни думаня на ребаланс Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) и на вименки Програми роботи ЗКВР за тот рок. На схадзки присуствовали 17 з 19 членох Совиту.

Схадзка Националного совиту 3. новембра

На вчерайшей 13. порядней схадзки Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, хтора отримана у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, гварене же по ребалансу буджету АП Войводини НС Руснацох достал 150 000 динари за розвойну и 584 000 динари за порядну дїялносц, так же ушлїдзи и ребаланс буджету НС.

Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2016/2017. року

На основу Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох число 226-20/15 од 12.09.2015. року и Одлуки о финансийним плану Националного совиту число 40-02-31-01/16 од 05.08.2016. року
 
 
НАЦИОНАЛНИ СОВИТ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ
 
розписує
 
 
К О Н К У Р С
 

Уручени контракти о финансованю националних совитох

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини- национални заєднїци Михаль Нїлаш вчера у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) уручели контракти о додзельованю средствох за финансованє їх порядней роботи и за розвойну дїялносц.

Нащива Подручней канцелариї у Дюрдьове

Дюрдьов

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак пияток, 14. октобра нащивели Подручну канцеларию (ПК) и КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Приєм при предсидательови Одбору за образованє Народней скупштини

Odbor

Представительох Координациї Националних совитох (НС-ох) националних меншинох 11.

Отримана схадзка Одбору за информованє

Одбор

Одбор за информованє Националного совиту (НС) Руснацох штварток, 6. октобра, отримал свою другу порядну схадзку, а найвецей бешедоване о потримовки медийним проєктом и стану у локалних медийох.

Pages