Означованє 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка

Петро Кузмяк

З нагоди 200-рочнїци народзеня Петра Кузмяка, 1. октобра того року будзе отримани Округли стол з тему „200 роки од народзеня Петра Кузмяка” (на 10 годзин), а домашня му будзе Основна и штредня школа з домом школярох з Руского Керестура, хтора и ноши мено свойого першого школованого учителя - утвердзене пондзелок, 12. септембра на схадзки Роботней ґрупи за орґанизованє тей подїї.

Кадрово пременки у Заводзе за културу ВР и РНТ

НС

Понеже директора Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) мр Серґея Тамаша Покраїнска влада 20.

Лєтня школа руского язика други раз у Попрадзе, у Словацкей

Попрад

Од 18. по 24. юлий у Попрадзе, у Словацкей, отримана Лєтня школя руского язика Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

Почало адаптованє Дому Руснацох у Коцуре

Коцур

У Коцуре 20. юлия почали роботи на адаптованю просторийох у хторих будзе шедзиско Подручней канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у тим месце. До адаптованя буду уложени 6 000 еври, а плановане же роботи буду закончени на єшень.

Прилапени звити о роботи орґанох Националного совиту, значни одлуки о маєтку Совиту

НС

На порядней, осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню, хтора всоботу, 14. мая отримана у Руским Керестуре, прилапени Финансийни звит, закончуюци рахунок и звит ревизиї о дїлованю НС за 2015. рок, Звит о роботи Совиту, хтори поднєсол його предсидатель Славко Рац, звити о роботи Вивершного одбору и фахових одборох НС, як и Звит о роботи секретара НС Руснацох за прешли рок.

Национални совит придал комби-превозку Руснацом у шидскей општини

Шид

По осмей схадзки Националного совиту (НС) Руснацох, представителє Совиту восботу, 14. мая, Руснацом у шидскей општини придали на хаснованє комби-превозку „фолксваґен” з осем шедзисками (плус место за вожача), хтора будзе хаснована за рижни транспортни потреби у обласци култури, просвити, та и духовного живота Руснацох у Шидзе, Бикичу, Бачинцох и Беркасове.

У Коцуре будзе руске оддзелєнє першей класи и Дом Руснацох

Коцур

У порядней нащиви подручним канцеларийох (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, представителє НС штварток, 13. мая, нащивели Подручну канцеларию НС у Коцуре.

Дружтво Руснацох достало просториї, потребна пенєжна помоц за їх оправянє

Суботица

Дружтво Руснацох у Суботици од Городу Суботица достало други просториї на хаснованє, у улїци Милоша Обилича ч. 6 и стреду, 11. мая, у нїх отримана и схадзка Управного одбору Дружтва.

Семинар ОЕБС-у о образованю националних заєднїцох

Ечка

Мисия ОЕБС-у у Сербиї, вєдно з Министерством просвити, науки и технолоґийного розвою, Заводом за вреднованє квалитету образованя и воспитаня, Заводом за унапредзенє образованя и воспитаня и Тимом за социялне уключованє и зменшанє худобства од 25. по 27. април у Ечки  орґанизовала  семинар о образованю припаднїкох националних заєднїцох у Сербиї.

Округли стол о Националней стратеґиї Руснацох

Округли стол

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе 26. априла, отримани Округли стол  з тему „Национална стратеґия и єй имплементация”. Сход  иницировала Роботна ґрупа при Роботним целу за науку Националного совиту (НС) Руснацох, а на Округлим столє викладали академик Юлиян Тамаш, др Яков Кишюгас и заменїца Покраїнского омбудсмана Ева Вукашинович.

Нащива Општини Бачка Тополя

Тополйа

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и координаторка Подручней канцелариї (ПК) НС у Новим Орахове Татяна Дудаш 19. априла нащивели Општину Бачка Тополя, дзе з предсидательом Општини Ґабром Кишлиндером бешедовали о актуалних проблемох у информованю по руски у тей општини, як и о финансованю ораховскей ПК НС.

Контракти о финансованю националних совитох

Контракт

Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци Михаль Нїлаш 18. априла у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) придал контракти о финансованю НС-ох зоз шедзиском у Войводини, за цо Покраїнска влада того року обезпечела 46 милиони 214 000 динари. 

Нащивени подручни канцелариї у Шидзе и Бикичу

Шид

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и секретар НС Таня Арва Планчак 14. априла нащивели подручни канцелариї (ПК) НС у Шидзе и Бикичу.

Предложени нови члени до одборох Заводу

Електронска

На основи консултацийох зоз сосновательом, перше члени Одбору за културу, а потим и Националного совиту Руснацох гласали о предкладаню кандидатох за членох Управного одбору (УО) и Надпатраюцого одбору (НО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), понеже були предложени тройо нови кандидати за УО и єдна нова кандидатка за НО Заводу.

Нащива Подручней канцелариї у Орахове

Орахово

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак всоботу, 9. априла нащивели ПК у Новим Орахове, у КУД „Петро Кузмяк”.

Pages