Округли стол о Националней стратеґиї Руснацох

Округли стол

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе 26. априла, отримани Округли стол  з тему „Национална стратеґия и єй имплементация”. Сход  иницировала Роботна ґрупа при Роботним целу за науку Националного совиту (НС) Руснацох, а на Округлим столє викладали академик Юлиян Тамаш, др Яков Кишюгас и заменїца Покраїнского омбудсмана Ева Вукашинович.

Нащива Општини Бачка Тополя

Тополйа

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и координаторка Подручней канцелариї (ПК) НС у Новим Орахове Татяна Дудаш 19. априла нащивели Општину Бачка Тополя, дзе з предсидательом Општини Ґабром Кишлиндером бешедовали о актуалних проблемох у информованю по руски у тей општини, як и о финансованю ораховскей ПК НС.

Контракти о финансованю националних совитох

Контракт

Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци Михаль Нїлаш 18. априла у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) придал контракти о финансованю НС-ох зоз шедзиском у Войводини, за цо Покраїнска влада того року обезпечела 46 милиони 214 000 динари. 

Нащивени подручни канцелариї у Шидзе и Бикичу

Шид

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и секретар НС Таня Арва Планчак 14. априла нащивели подручни канцелариї (ПК) НС у Шидзе и Бикичу.

Предложени нови члени до одборох Заводу

Електронска

На основи консултацийох зоз сосновательом, перше члени Одбору за културу, а потим и Националного совиту Руснацох гласали о предкладаню кандидатох за членох Управного одбору (УО) и Надпатраюцого одбору (НО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), понеже були предложени тройо нови кандидати за УО и єдна нова кандидатка за НО Заводу.

Нащива Подручней канцелариї у Орахове

Орахово

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак всоботу, 9. априла нащивели ПК у Новим Орахове, у КУД „Петро Кузмяк”.

Централна преслава нашого швета нарок 14. януара

Централна

У Општини Шид 6. априла отримана инициялна схадзка представительох руских институцийох з представителями локалней самоуправи о орґанизациї Централней преслави националного швета Руснацох 2017. року у Бикичу, на хторей порадзене же централна манифестация означованя швета будза 14. янура.

Резултати конкурсу за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци у 2016. року

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСУ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ МЛАДЕЖСКИХ ПРОЄКТОХ У РУСКЕЙ ЗАЄДНЇЦИ У 2016. РОКУ

1

КУД "Тарас Шевченко"

Дюрдьов

Циклус креативних роботньох

10,000.00

 

2

КУД "Тарас Шевченко"

Дюрдьов

Литературни вечар младих

15,000.00

 

3

Коцурске здруженє младих

Коцур

Нащива вербаскей Подручней канцелариї НС

Вербас

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак 29. марца нащивели ПК у Вербаше, у КПД „Карпати”.

Почали пририхтованя за тогорочну Лєтню школу за наших школярох

Лєтня школа

У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре 29. марца отримана перша схадзка о орґанизованю Лєтнєй школи за школярох котри маю порядну наставу на руским язику, лєбо ходза на виборну наставу руского язика, а хтора, як и влонї, будзе отримана у Словацкей, у Попрадзе, тераз од 18. по 24. юлий.

Нащива Подручней канцелариї у Сримскей Митровици

Митровица

З нащиву Подручней канцелариї у Сримскей Митровици, представителє Националного совиту (НС) Руснацох 22. марца почали тогорочни циклус нащивох подручним канцеларийом у наших местох, пре спатранє поробеного у прешлим року, як и планох и активносцох у идуцим периодзе. Нащиви би мали буц закончени до конца априла.

На другей схадзки Одбору за културу и о културних доброх значних за руску заєднїцу

Култура

Одбор за културу Националного совиту Руснацох (НС) 21. марца отримал свою другу порядну схадзку у тим зволаню, а на дньовим шоре було и приношенє Предкладаня о рухомих и нєрухомих културних доброх хтори окреме значни за руску националну меншину у Сербиї.

Пририхтованє Округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох и Поглявю 23

Стратеґия

Роботне цело за науку Националного совиту (НС) Руснацох почало пририхтованє за отримованє Округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох у Сербиї по 2020. рок. У тим напряме, 17. марца у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Роботней ґрупи (основаней при Роботним целу за науку) за пририхтованє Округлого столу о Стратеґиї Руснацох по 2020.

Активносци Одбору за образованє у тим року

Образованє

Одбор за образованє Националного совиту (НС) Руснацох и у тим року орґанизує вецей подняца, як цо то акредитовани Семинар за просвитних роботнїкох, Стретнуце предшколских дзецох, приход школярох з наших местох на Драмски мемориял до Руского Керестура, та Лєтню школу за руских школярох - утвердзене на другей порядней схадзки Одбору, хтора 27. фебруара отримана у Руским Керестуре.

Финансийни план зменшани за прейґ 890 тисячи

НС

Финансийни план Националного совиту (НС) Руснацох за 2016. рок зменшани за вєдно 891 282 динари, одлучене на схадзки Совиту зволаней по наглим поступку, хтора 26. фебруара отримана у Новим Садзе, у просторийох Руского културного центру. Место першобутного буджету планованого на 13 милиони 143 131, финансийни план НС за 2016. рок тераз виноши 12 милиони 251 849 динари.

Pages