Централна преслава нашого швета нарок 14. януара

Централна

У Општини Шид 6. априла отримана инициялна схадзка представительох руских институцийох з представителями локалней самоуправи о орґанизациї Централней преслави националного швета Руснацох 2017. року у Бикичу, на хторей порадзене же централна манифестация означованя швета будза 14. янура.

Резултати конкурсу за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци у 2016. року

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСУ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ МЛАДЕЖСКИХ ПРОЄКТОХ У РУСКЕЙ ЗАЄДНЇЦИ У 2016. РОКУ

1

КУД "Тарас Шевченко"

Дюрдьов

Циклус креативних роботньох

10,000.00

 

2

КУД "Тарас Шевченко"

Дюрдьов

Литературни вечар младих

15,000.00

 

3

Коцурске здруженє младих

Коцур

Нащива вербаскей Подручней канцелариї НС

Вербас

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак 29. марца нащивели ПК у Вербаше, у КПД „Карпати”.

Почали пририхтованя за тогорочну Лєтню школу за наших школярох

Лєтня школа

У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре 29. марца отримана перша схадзка о орґанизованю Лєтнєй школи за школярох котри маю порядну наставу на руским язику, лєбо ходза на виборну наставу руского язика, а хтора, як и влонї, будзе отримана у Словацкей, у Попрадзе, тераз од 18. по 24. юлий.

Нащива Подручней канцелариї у Сримскей Митровици

Митровица

З нащиву Подручней канцелариї у Сримскей Митровици, представителє Националного совиту (НС) Руснацох 22. марца почали тогорочни циклус нащивох подручним канцеларийом у наших местох, пре спатранє поробеного у прешлим року, як и планох и активносцох у идуцим периодзе. Нащиви би мали буц закончени до конца априла.

На другей схадзки Одбору за културу и о културних доброх значних за руску заєднїцу

Култура

Одбор за културу Националного совиту Руснацох (НС) 21. марца отримал свою другу порядну схадзку у тим зволаню, а на дньовим шоре було и приношенє Предкладаня о рухомих и нєрухомих културних доброх хтори окреме значни за руску националну меншину у Сербиї.

Пририхтованє Округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох и Поглявю 23

Стратеґия

Роботне цело за науку Националного совиту (НС) Руснацох почало пририхтованє за отримованє Округлого столу о Националней стратеґиї Руснацох у Сербиї по 2020. рок. У тим напряме, 17. марца у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Роботней ґрупи (основаней при Роботним целу за науку) за пририхтованє Округлого столу о Стратеґиї Руснацох по 2020.

Активносци Одбору за образованє у тим року

Образованє

Одбор за образованє Националного совиту (НС) Руснацох и у тим року орґанизує вецей подняца, як цо то акредитовани Семинар за просвитних роботнїкох, Стретнуце предшколских дзецох, приход школярох з наших местох на Драмски мемориял до Руского Керестура, та Лєтню школу за руских школярох - утвердзене на другей порядней схадзки Одбору, хтора 27. фебруара отримана у Руским Керестуре.

Финансийни план зменшани за прейґ 890 тисячи

НС

Финансийни план Националного совиту (НС) Руснацох за 2016. рок зменшани за вєдно 891 282 динари, одлучене на схадзки Совиту зволаней по наглим поступку, хтора 26. фебруара отримана у Новим Садзе, у просторийох Руского културного центру. Место першобутного буджету планованого на 13 милиони 143 131, финансийни план НС за 2016. рок тераз виноши 12 милиони 251 849 динари.

Активносци Роботного цела за младеж

Млади

Млади представителє Националного совиту (НС) Руснацох, односно його Роботного цела за младеж, 10. фебруара школяром руских оддзелєньох Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре представели роботу НС-у и функционованє його одборох, пододборох и роботних целох, з акцентом на Роботне цело за младеж.

Националному совиту з републичного буджету 9,2 милиони динари

БҐД

За финансованє роботи националних совитох националних меншинох у Сербиї у тим року з буджету Републики видвоєни 245 милиони динари, виявела 12. фебруара, после схадзки з представителями националних совитох (НС) националних меншинох, директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович.

У авґусту представянє Руснацох у Беоґрадзе

ВО

На седмей схадзки Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, отриманей 9. фебруара у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) у Новим Садзе, винєшене же у авґусту того року плановане представянє Руснацох у Етноґрафским музею у Беоґрадзе.

Кoнкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци

Кед маш идею як унапредзиц дацо у твоїм краю, як ришиц даяки проблем, витвориц потребу хтору ма твоя заєднїца, лєбо єдноставно обдумаш добри способ на хтори ти и екипа препровадзице шлєбодни час, вец конкурс за младежски проєкти у рускей заєднїци права ствар за тебе!

У Кули отримана Централна шветочносц означованя националного швета Руснацох у Сербиї

Дзевяте означованє 17. януара, националного швету Руснацох у Сербиї, односно його Централна шветочносц того року орґанизована и отримана у Кули, всоботу, 16. януара.

Националне швето означене и у подручних канцеларийох

Националне швето Руснацох и того року означене у подручних канцеларийох (ПК) Националного совиту (НС), так же од 15. по 18. януар у ПК, односно у културно-уметнїцких (просвитних) дружтвох отримани пригодни програми и коктели за госцох, на хторих предкладани и нашо традицийни єдла.

Pages