Стретнуца и змаганя

1. Змаганє у знаню руского язика и язичней култури школярох основних школох зоз руским наставним язиком и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури: школске, медзиокружне и републичне
Термини и место отримованя:
школске: конєц марца
медзиокружне: концом априла
републичне: други тидзень у маю
Руски Керестур, Коцур або Дюрдьов    
Орґанизатор: Дружтво за руски язик, литературу и културу у сотруднїцтве зоз Министерством просвити и науки Републики Сербиї.
Контакт: Ирина Папуґа
Моб.: +381 64 197 52 81
И-мейл: papugai@open.telekom.rs
Финансованє: Министерство просвити и науки Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за образованє, управу и национални меншини у сотруднїцтве зоз Одбором за образованє Националного совиту рускей националней меншини.
 
2. Стретнуце руских основних и стреднїх школох з руским наставним язиком и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни або факултативни предмет. Стретнуце руских школох основане 1994. року у Бачинцох (Срим), по тераз отримани 17 стретнуца.
Термин и место отримованя: перши тидзень у юнию, або остатнї у маю у школох АП Войводини
Орґанизатор: Дружтво за руски язик, литературу и културу у сотруднїцтве
зоз школами и институциями образованя и националних заєднїцох
Контакт: Ирина Папуґа
Моб.: +381 64 197 52 81
E-mail: papugai@open.telekom.rs
Финансованє: покраїнски секретарияти и општини (у хторих ше отримує стретнуце) у сотруднїцтве зоз Одбором за образованє Националного совиту рускей националней меншини.