Контакти образовање

Одсек за русинистику на Филозофском факултету у Новом Саду
Адреса: Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
Тел.: +381 21 454 484
Факс: +381 21 459 627
Е-mаіl: ruski@unsff.ns.ac.rs
Web site: www.ff.ns.ac.rs
 
Основна школа u Гимназија Петро Кузмјак
Адреса: Русинска 63, 25233 Руски Крстур
Тел.: +381 25 703 040, 703 041, 703 042
Факс: +381 25 703 041, 705 030
Е-mаіl: pеtгоso@eunet.rs
              реtгоso@neobee.net
Web site: www.petrokuzmjak.edu.rs
 
Основна школа Братство јединство
Адреса: Ослобођења 6, 21466 Куцура
Тел./факс: +381 21 727 905, 727 906
Е-mаіl: oskucura@eunet.rs
 
Основна школа Јован Јовановић Змај
Адреса: Краља Петра I 59, 21239 Ђурђево
Тел./факс: +381 21 839 033
Е-mаіl: zmajdjur@eunet.rs
 
Школа за основно музичко образовање − ШОМО
Адреса: Русинска 63, 25233 Руски Крстур
Tел.: +381 25 722 327 (ШОМО у Кули)
          +381 25 703 043 (ШОМО у Р. Крстуру)
Моб.: +381 64 361 81 35 (Иринка Олеар)
Е-mail: somokula@eunet.rs
Web site: www.somokula.edu.rs
 
Предшколска установа Бомби, Одсек Цицибан
Адреса: М. Тита 77, 25233 Руски Крстур
Тел./факс: +381 25 703 353
Е-mаіl: cicibanrk@neobee.net
Web site: www.pubambi-kula.com
 
Предшколска установа Бошко Буха, Одсек Грлица
Адреса: Иво Лоле Рибара 49, 21466 Куцура
Tел.: +381 21 727 400
Факс: +381 21 702 320
Е- mаіl: buhavr@eunet.rs
 
Дечији вртић са објектом у Ђурђеву
Адреса: Краља Петра I 72, 21239 Ђурђево
Тел.: +381 21 838 222
Факс: +381 21 831 326
Е-mаіl: detinjstvo@axpan.net