Подручне канцеларије

1. Седиште Националног сaвeтa русинске националне мењине

Фрушкогорска 64, 25233 Руски Крстур
Тел.: +381 25 705 222
Тел./факс: +381 25 705 333
E-mail: rusovit@mts.rs
Web site: www.rusini.rs
Радно време: 09:00 - 16:00

 

 

2. Подручна канцеларија Врбас

Координатор Нада Ленђер, 064/460-33-70

Његошева 21, 21460 Врбас
Тел./факс: +381 21 706 257
E-mail: kpdkarpati@eunet.rs
Радно време: 18:00 - 20:00

 

 

3. Подручна канцеларија Ђурђево

Координатор Мирон Сабадош, 065/888-22-70

Краља Петра I 64, 21239 Ђурђево
Тел./факс: +381 21 838 400
E-mail: matka.djurdjov@gmail.com
Радно време: 18:00 - 20:00

 

 

4. Подручна канцеларија Кула

Координатор Владимир Бучко

М. Тита 248, 25230 Кула
Тел./факс: +381 25 722 564
E-mail: kostelnik@neobee.net
Радно време: 18:00 - 20:00

 

 

5. Подручна канцеларија Куцура

Координатор Никола Губаш, 062/501-782

М. Тита 55/а, 21466 Куцура
Тел./факс: +381 21 728 374
E-mail: zetvakucura@gmail.com
Радно време: 10:00 - 12:00

 

 

6. Подручна канцеларија Нови Сад

Координатор Наташа Макаји Мудрох, 062/416-640

Јована Суботића 8, Нови Сад 21000
Тел./факс: +381 21 529 626
E-mail: rkpdns@eunet.rs
Радно време: 09:00 - 14:00

 

 

7. Подручна канцеларија Ново Орахово

Координатор Михајло Еделински, 063/602-929

Кошутa Лајоша 2, 24351 Ново Орахово
Тел./факс: +381 24 723 410
E-mail: petrokuzmjak@gmail.com
Радно време: 09:00 - 11:00

 

 

8. Подручна канцеларија Сремска Митровица

Координатор Мирослав Бесермењи, 065/292-93-33

Паробродска 15, 22000 Сремска Митровица
Тел./факс: +381 22 622 333
E-mail: miroslavbesermenji@yahoo.com
Радно време: 18:00 - 20:00

 

 

9. Подручна канцеларија Суботица

Координатор Ксенија Палатинус, 064/175-99-91

Штросмајерова 8, 24000 Суботица
Тел./факс: +381 24 553 164
E-mail: rusinisu@eunet.rs
Радно време: 18:00 - 20:00

 

 

10. Подручна канцеларија Шид

Координатор Вера Дупало, 069/712-570

Цара Лазара 105, 22240 Шид
Тел./факс: +381 22 715 963
E-mail: djurakis@mts.rs
Радно време: 18:00 - 20:00